(kontumtv.vn) – Người dân làng Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi vẫn đang bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử và cổ xưa trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *