(kontumtv.vn) – Gần 40 năm định cư trên đất Sa Bình, huyện Sa Thầy, cộng đồng người Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần kiên cường, vượt khó để  xây dựng cuộc sống mới trên quê hương Kon Tum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *