(kontumtv.vn) – Nghề dệt truyền thống của người Xê Đăng trên địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *