Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, để tạo thế lót ổ trong lòng địch, Ban cán sự H5- Thị xã Kon Tum lúc bấy giờ đã lên kế hoạch xây dựng nhiều cơ sở bí mật trong nội thị để cất giấu vũ khí, cán bộ, chiến sĩ, cũng như làm cơ sở chỉ huy phục vụ cho cuộc Tổng tấn công, trở thành những địa chỉ đỏ trong nội thị Kon Tum…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *