(kontumtv.vn) – Trên mỗi tấc đất của vùng cực bắc Tây nguyên giàu truyền thống này đều in đậm những chiến công của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân A Xâu- người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *