(kontumtv.vn) – Ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, cầu treo vừa mang giá trị lịch sử, vừa mang nét đẹp văn hóa  tiêu biểu đồng bào  các dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *