(kontumtv.vn) – Mô Rai là xã phía Nam của huyện Sa Thầy, xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư  của các ngành, các cấp, xã Mô Rai đã tạo nên sức sống mới cho vùng đất này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *