(kontumtv.vn) – Bên cạnh nét văn hóa tương đồng với cộng đồng anh em của dân tộc Xê Đăng như Xơ Teng, Cà Dong, Mơ Nâm, Hà Lăng, tộc người Sơ Đrá cũng có nhiều nét văn hóa riêng biệt đặc sắc. Đơn cử như người Sơ Đrá không tổ chức lễ hội mừng lúa mới hay lễ hội giọt nước mà tổ chức lễ hội Pơ Leh (Pơ Lây hờ) còn gọi là lễ đón năm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *