(kontumtv.vn) – Ông A Ja ở Thôn Plei Đôn, Thành phố Kon Tum đã sưu tầm và xuất bản nhiều ấn phẩm về ca dao, tục ngữ,  dịch hàng chục cuốn sách trong bộ sử thi của đồng bào dân tộc Ba Na, Xê Đăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *