Phản hồi

  1. Đề nghị ban quản trị cần xem lại phông chữ một số banner chưa được đẹp như GT Phim, liên hệ quảng cáo, một số hình banner bị mờ như ” Tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp .
    Những chuyên đề về văn hóa rất hay nhưng nếu được cần tăng thêm biện pháp bảo vệ bản quyền.

    1. Cảm ơn bạn đã góp ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh trang Web nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *