(kontumtv.vn) – Đập chứa nước Đăk Uy, huyện Đăk Hà đã được quy hoạch nhưng chậm thi công đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân nơi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *