(kontumtv.vn) – Thực trạng thực hiện Quyết định 755 ngày 20/5/2013 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ ĐBDTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *