(kontumtv.vn) – Việc hỗ trợ tiền gián đoạn sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tái định cư xã Hơ Moong, huyện Sa Thaayd phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *