(kontumtv.vn) – Xe taxi  chỗ nào cũng đậu, cũng dừng đón, trả khách đã ảnh hưởng mỹ quan đô thị, cần phải lập lại trật tự cho lọai hình vận tải công cộng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *