Nhiều diện tích đất phụ trợ của công trình thủy điện Plei Krông bị người dân lấn chiếm để  sản xuất, nhưng đơn vị chức năng quản lý chưa chặt chẽ.

Phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *