(kontumtv.vn) – Người dân đồng tình hưởng ứng với việc tổ chức giãn dân nội thành ra khu tái định cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *