(kontumtv.vn) – Trên địa bàn thành phố Kon Tum, hiện còn nhiều khu dân cư có đường dây điện sau công tơ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *