(kontumtv.vn) – Các y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện Sa Thầy đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, các y, bác sĩ đã thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *