(kontumtv.vn) –  A Đruế- Bí thư Đoàn cơ sở xã Đăk Long, huyện Kon Plông tích cực trong công tác đoàn, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *