Sau gần 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, chủ đề “Suốt đời  phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cảnh huyện Đăk Tô thấm nhuần, đưa vào thực tế cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *