(kontumtv.vn) – Từ một hộ nghèo ông A Réo đã vươn lên làm giàu và đã giúp đỡ được nhiều hộ nghèo trong thôn Đăk Trấp, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *