(kontumtv.vn) – Việc vận chuyển cát sỏi khai thác trái phép trên địa bàn xã Chư Hreng, TP. Kon Tum đã làm hư hỏng đường sá, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *