(kontumtv.vn) – Đường giao thông nông thôn tại địa bàn xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi xuống cấp đã ảnh hưởng rất lớn việc đi lại của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *