(kontumtv.vn) – Trên tuyến đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Diên Bình, huyện Đăk Tô), đơn vị thi công ít tưới nước nên bụi ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *