(kontumtv.vn) – Công ty cổ phần xí nghiệp may Kon Tum trong quá trình sản xuất đã xả khí thải ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *