(kontumtv.vn) – Trả lời, giải thích các ý kiến, kiến nghị của người dân về giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *