(kontumtv.vn) –  Việc sửa chữa đập thủy lợi Đăk Uy gây tình trạng đất sạt lở  đã ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *