(kontumtv.vn)- Thành phố Kon Tum triển khai dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *