(kontumtv.vn) – Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *