(kontumtv.vn) – Những năm qua, Trung tâm ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh đã có những bước tiến đáng kể khi từng bước làm chủ được công nghệ nhân giống, lai tạo ra những giống cây trồng mới, cho năng suất cao, chất lượng tốt, được người trồng hoa và thị trường đón nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *