(kontumtv.vn) – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy vậy, triển khai công tác này vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *