(kontumtv.vn) – Cần chấn chỉnh tình trạng chủ quan không chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *