(kontumtv.vn) – Nhiều hộ dân ở huyện Sa Thầy khốn đốn vì người thu mua nông sản ở Ya Xier

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *