(kontumtv.vn) – Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến việc giao thông của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *