(kontumtv.vn) – Văn hóa người Thái được giữ gìn, lưu giữ ở Lâm Đồng, góp phần làm phong phú, đặc sắc bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *