(kontumtv.vn) – Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng là một huyện với hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ điểm xuất phát thấp, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, quyết tâm cao, sự đồng sức đồng lòng của nhân dân huyện Lạc Dương đã có những chuyển biến rất đáng tự hào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *