(kontumtv.vn) – Huyện Phú Thiện vừa tổ chức nghi lễ chuyển gươm thần và phát động bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa tại Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơ, xã A Jun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu câu chuyện “Vua lửa- gươm thần”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *