(kontumtv.vn) – Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với công dân. Tuy nhiên, công tác hộ tịch ở cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *