(kontumtv.vn) – Việc đăng ký hộ khẩu nhằm giúp cơ quan thẩm quyền quản lý, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích trẻ em, song bà con đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa chú trọng đăng ký hộ khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *