(kontumtv.vn) – Một số kết quả bước đầu thực hiện quy định xử lý hành vi vi phạm hành về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *