(kontumtv.vn) – Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ bám dân bám làng đã kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp vi phạm lâm luật ở cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *