(kontumtv.vn) – Giao khoán quản lý và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội rõ rệt tại huyện Đăk Tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *