(kontumtv.vn) – Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kin Tum đã xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm”. Qua thực hiện môt hình đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *