(kontumtv.vn) – Kết quả sau 5 năm thực hiện Hướng dẫn 35 về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *