(kontumtv.vn) – Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trong bộ quân phục, đến nay họ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội hơn một tháng. Với khoảng thời gian đó, các chiến sĩ trẻ đã có ít nhiều cảm nhận về cuộc sống tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *