(kontumtv.vn) – Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng  Rơ Long đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *