(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *