(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *