(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông triển khai nhiều dự án bảo tồn, phát triển cây dược liệu, từng bước chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân địa phương để góp phần giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *