(kontumtv.vn) – Công tác xuất khẩu lao động đã góp phần xóa đói, giảm nghèo rõ rệt trên địa bàn huyện Kon Plông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *